Часопис №26 / 2023

Шановні колеги-мовознавці!

Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому виданні

“Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов”
№ 26 (2023 р.).

ISSN 2523-4242 (Online), ISSN 2414-4797 (Print).

“Науковий часопис” є поліграфічним та електронним виданням, що включене до переліку наукових фахових видань України категорії "Б" у галузі філологічних наук (035 Філологія) (Наказ Міністерства науки і освіти України № 157 від 09.02.2021 р.) та індексується у міжнародних науково-метричних базахGoogleScholar,ERIHPLUSUlrichsPeriodicalsDirectory.

Мова статей – англійська. Додатково англомовні оригінали статей з авторським перекладом українською або іншою мовою (за бажанням авторів) та вихідними даними поліграфічного видання розміщуються в депозитарії УДУ імені Михайла Драгоманова (з метою надання широкому науковому загалу можливості ознайомитися з результатами представлених у журналі розвідок і підвищення індивідуального індексу цитування авторів).

Періодичність видання: 2 випуски на рік (червень, грудень).

Статті до чергового випуску приймаються до 01 листопада 2023 року.

Детальні вимоги щодо змісту і оформлення, порядку подання, рецензування і публікації статей розміщені на сайтах Наукового часопису” та факультету іноземної філології УДУ імені Михайла Драгоманова, а також для зручності – у прикріпленому файлі.

Будемо раді співпраці!

Висловлюємо вдячність за поширення інформаційного листа серед колег.

З повагою 

редакційна колегія.