Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці

2 квітня 2021 року відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці”.

У конференції взяли участь представники трьох країн (України, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польща), тридцяти шести закладів вищої освіти, Міністерства освіти й науки України. Були представлені результати наукових розвідок 19 докторів наук, 5 докторів філософії, 35 кандидатів наук, 22 молодих вчених і 39 студентів різних закладів вищої освіти. Разом нас – 120 учасників!

Вітальним словом до учасників конференцію відкрила декан факультету іноземної філології доктор філологічних наук А.А. Зернецька. Заступник декана з наукової роботи доктор філологічних наук С.А. Матвєєва розповіла про факультет іноземної філології та основні напрями роботи професорсько-викладацького складу.

foto 01

На пленарному засіданні було представлено 4 доповіді.

Кандидат філологічних наук, перекладач, літературознавець, поет, член Національної спілки письменників України С.І. Ткаченко познайомив аудиторію з проблемами перекладу як глобального явища культури.

foto 02

Доктор філософії, старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова П.Ю. Шопін розповів про те, як анонімні огляди формують репутацію академічних журналів.

foto 03

Також прозвучали доповіді гостей із Республіки Польща. Так, декан факультету сучасних мов Університету Атенеум у Гданську, доктор філософії професор Катажина Кукович-Жарська виступила з доповіддю на тему «Оцінність та іронія в тексті у світлі теорії мовленнєвих актів».

foto 04

Керівник відділу глоттодидактики й обробки природної мови, доктор наук Данута Станулевич та магістр Конрад Радомиський з Інституту англознавства й американістики Університету Гданська презентували результати розвідки на тему «Червоний колір у неомеланезійській мові: корпусно-базоване дослідження».

foto 05

Після завершення пленарного засідання роботу було продовжено у 8 секціях, на яких були представлені доповіді учасників конференції.

foto 06

Завершилася роботи підсумковим пленарним засіданням, на якому учасники поділилися враженнями від проведеної конференції та науковими планами на майбутнє.

Завантажити
Програму конференції

Завантажити збірник матеріалів
Частина 1
Частина 2