Освіта і наука - 2022

11-13 травня 2022 року в НПУ імені М.П. Драгоманова та на факультеті іноземної філології пройшов тиждень студентської науки "Освіта і наука - 2022"!
На пленарному засіданні виступали студенти із цікавими, актуальними та корисними доповідями широкого спектру наукових розвідок, таких як: дискурс портрет особистості, мовні засоби впливу ЗМІ на читача, формування іншомовної комунікативної компетентності в аудіюванні, аналіз художнього роману з точки зору міфопоетичної складової, дослідження присвячені корпусній лінгвістиці тощо.
Це безперечно позитивний сигнал тому, що наукове життя не мислиме без молодих науковців, у тому числі студентів, які тільки починають свій шлях на науковій ниві. Їх сучасне бачення проблем дозволить винайти оригінальні рішення , які ставить перед собою наука , а також формування професійної свідомості майбутнього фахівця – лінгвіста !
Далі роботу загально-університетської студентської конференції було продовжено у форматі секційних засідань, загальною кількістю – 11, а саме:
  1. Сучасні методи і технології викладання іноземних мов у середніх загальноосвітніх закладах та у вищій школі.
  2. Лексико-граматичні особливості художнього перекладного тексту: корпусне дослідження.
  3. Актуальні проблеми художнього перекладу: корпусний підхід.
  4. Актуальні проблеми лінгвістичних та літературознавчих аспектів англійської мови.
  5. Актуальні проблеми літературної освіти (2 секції).
  6. Слово, речення, текст і дискурс англійської мови у сучасних мовознавчих студіях.
  7. Проблематика і поетика світової літератури.
  8. Актуальні аспекти розвитку романських мов.
  9. Функціонування мовних одиниць у різних видах дискурсів.
  10. Слов’янські мови у лінгвокультурологічному аспекті.
Наприклад, у засіданні наукової секції кафедри загального мовознавства і германістики «Функціонування мовних одиниць у різних видах дискурсів» прийняли участь магістри та бакалаври, які презентували різноманітний спектр своїх лінгвістичних досліджень, а саме лінгвоантропогенез і його відображення у давньоанглійських пам’ятках, лексичні особливості англомовного трейлеру, структура та функції табуйованої лексики, сучасні акценти метафоричних досліджень, особливості перекладу англійського гумору, структурні та лексичні особливості юридичної та маркетингової термінології тощо.
Загалом, попри складну ситуацію в країні, пов’язану із запровадженням воєнного стану, у конференції взяло участь 231 студент!
Щиро дякуємо всім студентам за вашу активну участь у конференції, науковим керівникам, які, попри велику зайнятість, готують молодих науковців, а також викладачам факультету, відповідальним по кафедрам, які беруть участь в організації конференції!
За результатами конференції буде сформовано електронну збірку тез.
Для бакалаврів, магістрів будуть видаватися довідки про участь в тижні науки (ті хто подали тези до збірника, для зарахування балів для вступу в магістратуру та аспірантуру).