Підсумки VІІ Міжнародної наукової конференції «СВІТ МОВИ – СВІТ У МОВІ»

27 жовтня 2023 року на факультеті іноземної філології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова в онлайновому режимі відбулася VIІ Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові», присвячена актуальним проблемам лінгвістики, зокрема лінгвоісторіографії, лінгвокогнітології, лінгвокультурології, лінгвопрагматики, прикладної лінгвістики тощо.
Організація та проведення конференції здійснювалися під керівництвом декана факультету іноземної філології УДУ імені Михайла Драгоманова, проф., д.філол.н. Н.Є.Леміш (голова оргкомітету) та завідувача кафедри слов’янських, романських і східних мов, проф., д.філол.н. Ю.В.Кравцової (заступник голови оргкомітету). Співорганізаторами конференції були Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України, Лодзинський університет (Польща), Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського (Болгарія).

Conf_SMSM_2023_01.jpg

У конференції, яка протягом більше десяти років періодично збирає понад 100 науковців, склалися певні традиції її проведення та коло постійних учасників. Цього року вона зібрала 150 учасників з Болгарії, Польщі й України, а онлайновий формат дозволив провести цей науковий захід у теплій і невимушеній обстановці. Україна була представлена вченими з понад 20 закладів вищої освіти і наукових установ 10 міст – Києва, Дніпра, Житомира, Запоріжжя тощо.

Conf_SMSM_2023_02.jpg

Під час урочистого відкриття конференції проректор з наукової роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, проф., д.фіз.-мат.н. Г.М.Торбін привітав учасників конференції та побажав плідної роботи й нових наукових звершень. З вітальним словом до учасників конференції виступили: декан факультету іноземної філології УДУ імені Михайла Драгоманова, проф., д.філол.н. Н.Є.Леміш; заступник декана з науково-дослідної, міжнародної діяльності й акредитації факультету гуманітарніх наук Шуменського університету імені Єпископа Костянтина Преславського, доц., д-р філології С.Неделчева; доцент кафедри мовознавства Лодзинського університету, доц., д-р філології А.Пясецька; заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, ст. наук. співроб., к.філол.н. О.І.Скопненко.

Conf_SMSM_2023_03.jpg

Conf_SMSM_2023_04.jpg

На пленарному засіданні з цікавими доповідями виступили: заступник декана з науково-дослідної, міжнародної діяльності й акредитації факультету гуманітарних наук Шуменського університету імені Єпископа Костянтина Преславського, доц., д-р філології С.Нєдєлчева; доцент кафедри мовознавства Лодзинського університету, д-р філології А.Пясецька; професор кафедри загального та слов’янського мовознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доц., д.філол.н. О.К.Куварова; заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, ст. наук. співроб., к.філол.н. О.І.Скопненко; доцент кафедри мов Національної музичної академії імені Петра Чайковського, доц., д.філол.н. О.В.Сахарова; професор кафедри української мови Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, проф., д.філол.н. О.І.Леута; завідувач кафедри слов’янських, романських і східних мов Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, проф., д.філол.н. Ю.В.Кравцова. Усі доповіді та презентації викликали жвавий науковий інтерес в учасників конференції, які активно ставили доповідачам запитання й отримували вичерпні відповіді.

Conf_SMSM_2023_05.jpg

У доповіді на тему «Assimilation of Newly Borrowed Internationalisms in Bulgarian» заступник декана з науково-дослідної, міжнародної діяльності й акредитації факультету гуманітарних наук Шуменського університету імені Єпископа Костянтина Преславського, доц., д-р філології Світлана Нєдєлчева розглянула проблему асиміляції новозапозичених інтернаціоналізмів у болгарській мові: шляхи поповнення болгарської лексики інтернаціоналізмами, типи таких слів.

Conf_SMSM_2023_06.jpg

Доповідь на тему «Polsko-ukraiński słownik frazeologiczny: specyfika struktury i treści» доцента кафедри мовознавства Лодзинського університету, доц., д-ра філології Агати Пясецької була присвячена опису особливостей структури та змісту польсько-українського фразеологічного словника, відповідників фразеологізмов і паремій у цих мовах.

Conf_SMSM_2023_07.jpg

У доповіді на тему «“Коректна лексика” в системі лексико-стилістичних засобів мови» професора кафедри загального та слов’янського мовознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доц., д.філол.н. Олени Костянтинівни Куварової було висвітлено проблему так званої «коректної лексики» як особливої групи слів, яку використовують у соціумі для уникнення негативної конотації.

Conf_SMSM_2023_08.jpg

Доповідь на тему «Додаткова іконічність графіки як проблема зовнішньої історії мови» заступника директора з наукової роботи Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, ст. наук. співроб., к.філол.н. Олександра Івановича Скопненка була присвячена проблемі іконічності офіційно затвердженої транслітерації як часткового вияву графічної системи.

Conf_SMSM_2023_09.jpg

У доповіді на тему «Філософські концепти в актуальній українській драматургії» доцента кафедри мов Національної музичної академії імені Петра Чайковського, доц., д.філол.н. Ольги Вікторівни Сахарової було представлено результати дослідження концептосфери сучасної української драми й описано її основні концепти.

Conf_SMSM_2023_10.jpg

Доповідь на тему «Моделювання синтаксичної системи як основоположне питання наукового опису мови» професора кафедри української мови Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, проф., д.філол.н. Олександра Івановича Леути була присвячена розгляду таких важливих лінгвістичних питань, як моделювання у дослідженні мови та необхідність виявлення й опису основних синтаксичних моделей.

Conf_SMSM_2023_11.jpg

У доповіді на тему «Метафорична модель як семантико-когнітивна структура» завідувача кафедри слов’янських, романських і східних мов Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, проф., д.філол.н. Юлії Валентинівни Кравцової було схарактеризовано семантико-когнітивну метафоричну модель, її компоненти й властивості, описано розроблену методику метафоричного моделювання.

Conf_SMSM_2023_12.jpg

Секційні засідання було проведено в онлайновому та заочному форматах, де було подано доповіді різної лінгвістичної проблематики.

Conf_SMSM_2023_13.jpg

Conf_SMSM_2023_14.jpg

Conf_SMSM_2023_15.jpg

Усі матеріали конференції будуть опубліковані в електронному збірнику тез доповідей з присвоєнням ISBN.
Отже, VІІ Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові» пройшла на високому рівні. Виступи доповідачів були дуже цікавими, змістовними, інформативними, унаочненими, інновативними та корисними як для молодих, так і досвідчених вчених.
Оркомітет висловлює щиру подяку всім учасникам конференції за активну роботуі бажає творчого натхнення та нових наукових досягнень!