Свято науки на факультеті іноземної філології

27 квітня на факультеті іноземної філології Українського державного університету відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах». Співорганізаторами наукового зібрання виступили кафедра методики викладання світової літератури, кафедра методики викладання іноземних мов та Український освітянський видавничий центр «Оріон». Відкрила пленарне засідання, яке стало справжнім святом наукової думки, ЗЕРНЕЦЬКА Алла Анатоліївна. У вітальному слові деканеса факультету іноземної філології, докторка філологічних наук, кандидатка педагогічних наук, професорка підкреслила важливість наукових досліджень у галузі викладання мов і літератур у складний час протистояння російській агресії.
mvslconf230.jpg На пленарному та секційних засіданнях науковці й вчителі практики з різних куточків України підіймали важливі та актуальні проблеми сучасної методичної науки. Так, завідувачка кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка, докторка філологічних наук, професорка Лідія Василівна МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА присвятила свій виступ метамодерним горизонтам читання в освітній парадигмі перемоги України у Великій визвольній війні, професорка кафедри східної культури і літератури Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, mvslconf232.jpg професорка Лариса Миколаївна УДОВИЧЕНКО підняла важливе питання української ідентичності як фундаменту суб’єктності у державницькому і культурному контексті, mvslconf233.png завідувачка кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, докторка філологічних наук, професорка Ольга Миколаївна НІКОЛЕНКО торкнулася теми пошуку актуальних смислів у творах сучасної зарубіжної літератури для дітей і підлітків під час війни, mvslconf234.png професор кафедри русистики та східноєвропейських студій Університету Коменського у Братиславі, доктор філологічних наук, професор Фелікс Маратович ШТЕЙНБУК розглянув проблему заперечення «негативної діалектики» в процесі викладання літератури під час та після війни, mvslconf235.jpg завідувачка кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, докторка педагогічних наук, кандидатка філологічних наук, доцентка Наталія Русланівна ГРИЦАК поділилась напрацюваннями з моделювання студентського читацького середовища в умовах воєнного стану в Україні, mvslconf236.png кандидатка педагогічних наук, завідувачка відділу мовно-літературної та мистецької освіти, доцентка кафедри суспільно-гуманітарної та медійної освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Світлана Юріївна ГАРНА розповіла про особливості організації роботи з учителями-філологами Донеччини, mvslconf237.jpg доцентка кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка, докторка педагогічних наук, доцентка Наталія Сергіївна ЩЕРБА висвітлила питання посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у контексті вивчення іноземної мови, mvslconf238.png завідувачка кафедри методики викладання світової літератури Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, докторка педагогічних наук, професорка Олена Олександрівна ІСАЄВА поділилась поглядами на сучасну шкільну літературну освіту як на «вікно можливостей» для посттравматичного зростання. mvslconf239.png Дистанційні майстер-класи, проведені науковцями та вчителями практиками, стали справжніми майстернями педагогічного досвіду. Кандидатка педагогічних наук, завідувачка відділу мовно-літературної та мистецької освіти, доцентка кафедри суспільно-гуманітарної та медійної освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Світлана Юріївна ГАРНА та викладачка української мови та літератури, зарубіжної літератури Олександрівського професійного аграрного ліцею Донецької області Віталіна Вікторівна КОЗІЄВА навчили використовувати комікси як спосіб мотивації до читання, mvslconf2310.jpg вчителька зарубіжної літератури Навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І ступеня гімназія» № 143 м. Києва, учителька-методистка, Заслужений вчитель України Ольга Федорівна НЕВМЕРЖИЦЬКА у пошуках відповіді на питання «Що таке щастя і як його знайти?» здійснила віртуальну подорож за драмою М. Метерлінка «Синій птах», mvslconf2311.jpg доцентка кафедри методики викладання іноземних мов Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидатка педагогічних наук, доцентка Анастасія Юхимівна ВІТЧЕНКО провела практикум із застосування онлайн дошок у процесі навчання іноземних мов.
На конференції працювало 5 секцій, засідання яких пройшли цікаво і змістовно. Знані вчені, вчителі-практики та молоді науковці обговорювали сучасні тенденції навчання літератури в середній та вищій школах, інноваційні технології навчання літератури в середній та вищій школах, сучасні підходи (літературознавчі та методичні) до аналізу художнього твору, інноваційні технології у викладанні мов та зміст і мету навчання мов в лінгводидактичному аспекті.
Серед учасників конференції 13 докторів наук, 46 кандидатів наук, 37 викладачів вищої та середньої школи, 12 студентів. mvslconf2312.png Звіт про роботу конференції підготувала канд. пед. наук, професор кафедри методики викладання світової літератури Давидюк Л.В.