Угода про співпрацю

 

Підписання Угоди про співпрацю між

НПУ імені М.П. Драгоманова та

Німецьким культурним центром Goethe-Institut в Україні       

 

20 листопада 2020 року представники НПУ імені М.П. Драгоманова та Німецького культурного центру Goethe-Institut в Україні підписали договір про інтенсифікацію своїх відносин у формі співробітництва з метою сприяння розвитку та популяризації німецької мови у рамках міжнародної програми «Deutsch lehren lernen»/ «Вчимося навчати німецької», яка ґрунтується на сучасних досягненнях дидактики та методики викладання німецької мови.

Метою програми є підвищення кваліфікації вчителів німецької мови початкової та середньої школи, а також викладачів вищих навчальних закладів, актуалізацію та розширення знань, отриманих під час професійного навчання, подальший розвиток методичної компетенції.

В урочистому підписанні Угоди, що відбулось під час онлайн-зустрічі на платформі ZOOM, взяли участь представники НПУ імені М.П. Драгоманова, а саме, проректор з наукової роботи, професор, доктор фізико-математичних наук Торбін Григорій Мирославович, проректор з міжнародних зв’язків, доцент, кандидат історичних наук Лавриненко Володимир Григорович, декан факультету іноземної філології, професор, доктор філологічних наук Зернецька Алла Анатоліївна, викладачі німецької мови: доцент кафедри романо-германської філології Гринюк Оксана Степанівна, старший викладач кафедри романо-германської філології Габрик Валентина Григорівна, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов Буранова Аліна Володимирівна; представники Німецького культурного центру Goethe-Institut в Україні, а саме, директор Фабіан Мюльталер, заступниця директора, керівниця мовного відділу д-р Катаріна Бук, референтка з педагогічної кооперації з німецької мови Єва Корб, координаторка проєктів  з педагогічної кооперації з німецької мови Світлана Балашова, референтка Центрального офісу Goethe-Institut у Мюнхені Сабіне Ротберг, експертка з німецької мови як іноземної, керівниця робочої групи DLL-університетів Крістіане Больте-Костаб’єй, а також представники ректорату, адміністрації, завідувачі кафедр, викладачі, співробітники та студенти інших університетів. Послідовний переклад здійснював Д-р Юрій Сільвестров.

Інноваційний характер програми уможливлює її впровадження у навчальний процес для практично-зорієнтованої підготовки майбутніх вчителів німецької мови як іноземної до майбутньої професії та формування необхідних компетенцій впродовж навчання в університеті. Таким чином програма «Deutsch lehren lernen»/ «Вчимося навчати німецької» оптимально підтримує освітню реформу «Нова українська школа»: вона надає можливості університетам готувати вчителів для сталого впровадження нового освітнього концепту.

Обидві сторони угоди домовилися про співпрацю у наступних галузях:

  •     Покращення німецькомовної компетенції студентів німецької мови
  •     Популяризація фаху «німецька мова як іноземна» в Україні
  •     Навчання та підвищення кваліфікації викладачів німецької мови
  •    Розробка програм підготовки мультиплікаторів з високою німецькомовною та міжкультурною компетенцією для подальшого поглиблення співробітництва обох закладів.

Підписанню угоди передувала активна підтримка завідуючої кафедри методики викладання іноземних мов, доцента Ніколаєнко Віти Валентинівни та інтенсивна підготовка викладачів німецької мови (доцент кафедри романо-германської філології Гринюк Оксана Степанівна, старший викладач кафедри романо-германської філології Габрик Валентина Григорівна, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов Буранова Аліна Володимирівна  кафедри методики викладання іноземних мов), які пройшли підвищення кваліфікації Goethe-Institut  (200 академічних годин), та отримали кваліфікацію тренерів (мультиплікаторів), які здійснюватимуть онлайн-супровід та проводитимуть аудиторні заняття для впровадження програми «Вчимося навчати німецької» на заняттях з методики викладання німецької мови.

Goethe-Institut в Україні, в свою чергу, надає НПУ імені М. П. Драгоманова в безоплатне користування від 1 до максимально 6 найменувань навчальних блоків серії «Вчимося навчати німецької» на онлайн-платформі Goethe-Institut на період дії цієї угоди, а саме, надання в користування охоплює:1) навчальні модулі на платформі Goethe-Institut; 2) адміністрування курсу на платформі Goethe-Institut; 3) адміністрування учасників курсу на платформі Goethe-Institut.

         Таким чином, сподіваємось, що плідна співпраця та впровадження  міжнародної програми «Deutsch lehren lernen»/ «Вчимося навчати німецької» у навчальний процес на Факультеті іноземної філології підвищить мотивацію та зацікавленість студентів до викладання німецької мови у загальноосвітніх навчальних закладах.