V Міжнародна наукова конференція

Підсумки V Міжнародної наукової конференції

«СВІТ МОВИ – СВІТ У МОВІ»

4.png

 

 24–25 жовтня 2019 року на факультеті  іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбулася V Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові», присвячена актуальним проблемам лінгвістики. 

    Співорганізаторами конференції були Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Лодзинський університет (Польща), Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського (Болгарія).

 

 

 

    Організація та проведення конференції здійснювалися під керівництвом декана факультету іноземної філології, проф., д.філол.н. А.А. Зернецької (голова оргкомітету) та завідувача кафедри слов’янських мов, проф., д.філол.н. Ю.В. Кравцової (заступник голови оргкомітету). Значну роботу з підготовки до конференції провели співробітники кафедри слов’янських мов

        У конференції взяли участь понад 130 осіб, у тому числі 30 докторів наук, професорів, з 7 країн світу – Білорусі, Болгарії, Грузії, Китаю, Польщі, України, Хорватії, що свідчить про актуальність запропонованої лінгвістичної проблематики та високий рівень наукового зібрання.    

      Зарубіжні учасники представляли 9 навчальних закладів. Україна була представлена вченими з майже 40 закладів вищої освіти і наукових установ 19 міст – Києва, Дніпра, Івано-Франківська, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Полтави, Сум, Харкова, Черкас тощо.

У межах конференції було проведено пленарні та секційні засідання, круглий стіл, де обговорювались актуальні проблеми лінгвоісторіографії, лінгвокогнітології, лінгвокультурології, лінгвоконцептології, лінгвоперсонології, лінгвометафорології, лінгвопрагматики, прикладної лінгвістики тощо. 

         З вітальним словом учасникам конференції виступили: проректор з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, проф., д.фіз.-мат.н. Г.М. Торбін; заступник декана з наукової роботи факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доц., к.філол.н. С.А. Матвєєва; заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, с.н.с., к.філол.н. О.І. Скопненко. Було зачитано вітальні слова директора Інституту русистики філологічного факультету Лодзинського університету, проф., д.філол.н. Я. Вежбинськи.

 

_5.png

 

        На пленарних засіданнях виступали з цікавими доповідями: заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, с.н.с., к.філол.н. О.І. Скопненко; старший науковий співробітник відділу словʼянських мов Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, вчений секретар Українського комітету славістів, доц., к.філол.н. Л.І. Даниленко; професор кафедри загального та слов’янського мовознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доц., д.філол.н. О.К. Куварова; професор кафедри слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, проф., д.філол.н. Т.О. Черниш та ін. Усі доповіді викликали жвавий науковий інтерес учасників конференції. 

 

2.png_6.png

 

 

_7.pngПід час конференції відбулося засідання круглого столу з актуальних проблем історичного мовознавства, на якому доповідали: провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України, проф., д.філол.н. П.І. Білоусенко; професори кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктори філологічних наук Л.П. ГнатюкО.І. Ніка; доцент кафедри словʼянських мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доц., к.філол.н. О.В. Прискока

  На секційних засіданнях активно виступали учасники конференції з різних країн світу – Білорусі, Болгарії, Польщі, Хорватії – та міст України.  

_8.png

V Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові» пройшла на високому науковому рівні, була достатньо інформативною та корисною як для молодих, так і досвідчених учених.За матеріалами роботи конференції виданий збірник тез доповідей.

_9.png

Оркомітет висловлює подяку всім учасникам конференції за цікаві та змістовні доповіді, в яких було викладено нові наукові результати та висновки з актуальних проблем лінгвістики.