Відбулась VI Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові»

Підсумки VІ Міжнародної наукової конференції

«СВІТ МОВИ – СВІТ У МОВІ»

29 жовтня 2021 року на факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова відбулася VI Міжнародна наукова конференція «Світ мови світ у мові», присвячена актуальним проблемам лінгвістики, зокрема лінгвоісторіографії, лінгвокогнітології, лінгвокультурології, лінгвоперсонології, лінгвопрагматики, прикладної лінгвістики тощо. Цього року через складну епідеміологічну ситуацію вона проходила у форматі онлайн.

001

Організація та проведення конференції здійснювалися під керівництвом декана факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова, проф., д.філол.н. А.А.Зернецької (голова оргкомітету) та завідувача кафедри слов’янських мов, проф., д.філол.н. Ю.В.Кравцової (заступник голови оргкомітету). Співорганізаторами конференції були Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України, Лодзинський університет (Польща), Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського (Болгарія). 

002

У конференції, яка протягом більше десяти років періодично збирає понад 100 науковців, склалися певні традиції її проведення та коло постійних учасників. Цього року вона зібрала 75 учасників з 4країн світу Болгарії, Грузії, Польщі, України, а онлайн-формат дозволив провести цей науковий захід у теплій і невимушеній обстановці. Зарубіжні учасники представляли 6 закладів вищої освіти Лодзі, Любліна, Софії, Тбілісі, Шумена. Україна була представлена вченими з понад 20 закладів вищої освіти і наукових установ 11 міст.

003Під час урочистого відкриття конференції проректор з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, проф., д.фіз.-мат.н. Г.М.Торбін передав вітання учасникам конференції від імені ректора університету, академіка НАПН України, член-кор. НАН України, проф., д.філос.н. В.П.Андрущенка. З вітальним словом учасникам конференції виступили: заступник декана з наукової роботи факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова, доц., д.філол.н. С.А.Матвєєва; завідувач кафедри мовознавства Лодзинського університету, проф., д.філол.н. Я.Вежбинськи; професор Грузинсько-американського університету (Тбілісі), проф., д.філол.н. Ж.О.Вардзелашвілі; заступник декана факультету гуманітарніх наук Шуменського університету імені Єпископа Костянтина Преславського, доц., доктор філології С.Неделчева.

004На пленарному засіданні, модератором якого була завідувач кафедри слов’янських мов, проф., д.філол.н. Ю.В.Кравцова, з цікавими доповідями виступили: професор Грузинсько-американського університету (Тбілісі), д.філол.н. Ж.О.Вардзелашвілі; завідувач кафедри мовознавства Лодзинського  університету, проф., д.філол.н. Я.Вежбинськи; професор кафедри слов’янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.філол.н. Л.І.Даниленко; ад’юнкт 005Центру польської мови і культури для діаспори й іноземців Університету імені Марії Склодовської-Кюрі (Люблін), д.філол.н. Б.Малішевський; професор Шуменського університету імені Єпископа Костянтина Преславського, доктор філології Т.І.Чаликова; завідувач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, проф., д.філол.н. Н.Є.Леміш. Усі доповіді та презентації викликали жвавий науковий інтерес в учасників конференції, які активно ставили доповідачам запитання й отримували вичерпні відповіді.

007У доповіді на тему «Лінгвістичне поняття “мовна особистість” як трансдисциплінарний термін» професора Грузинсько-американського університету, проф., д.філол.н. Ж.О.Вардзелашвілі розглядалося складне поняття «мовна особистість», яке наразі використовується у багатьох галузях науки, й було обґрунтувано його статус як трансдисциплінарного терміна.

008Доповідь на тему «Слов’янська фразеологія та пареміологія в історіографічному ракурсі» професора кафедри слов’янської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доц., д.філол.н. Л.І.Даниленко була присвячена проблематиці компаративних студій слов’янської фразеології і пареміології на матеріалі праці доповідача «Чеська фразеологія і пареміологія. Бібліографія джерел ХІХ 20-х років ХХІ ст.: бібліографічний посібник».

009

У доповіді на тему «Семантика і стилістика малих жанрів з антонімами у творчості А.П.Чехова» завідувача кафедри мовознавства Інституту русистики Лодзинського університету, проф., д.філол.н. Я.Вежбинськи було подано результати лінгвістичного та культурологічного аналізу антонімів у таких коротких прозових формах А.П.Чехова, як оповідання, гуморески, мініатюри та замальовки.

010

Доповідь на тему «Ризома як модель формування прецедентних феноменів і лінгвокультурних концептів (на прикладі прецедентного імені “Каїн” і лінгвокультурного концепту “Підступність”)» професора Шуменського університету імені Єпископа Костянтина Преславського, доктора філології Т.І.Чаликової була присвячена розгляду складного поняття «ризома», яке є моделлю ментальних процесів і творчого інтуїтивного мислення. 

011

У доповіді на тему «Опозиція “свій – чужий” як основа сучасних публіцистичних метафор» ад’юнкта Центру польської мови і культури для діаспори й іноземців Університету імені Марії Склодовської-Кюрі (Люблін), д.філол.н. Б.Малішевського було представлено результати аналізу метафоричних моделей типу “свій – чужий” у сучасному публіцистичному дискурсі й опис їх основних функцій.

012

Доповідь на тему «Інтеграція прецедентних феноменів і невербальних кодів у міжкультурній комунікації» завідувача кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу НПУ  імені М.П. Драгоманова, проф., д.філол.н. Н.Є.Леміш була присвячена розгляду таких важливих лінгвістичних понять, як «міжкультурна комунікація», «прецедентний феномен» і «невербальний код».

Секційні засідання цього року було проведено в заочному форматі, але всі матеріали представлено у збірнику тез доповідей.

Отже, VІ Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові» пройшла на високому рівні. Виступи доповідачів були дуже цікавими, змістовними, інформативними, унаочненими, інновативними та корисними як для молодих, так і досвідчених вчених.

Оркомітет висловлює щиру подяку всім учасникам конференції за активну роботу і бажає творчого натхнення та нових наукових досягнень!

Програму конференції можна завантажити
ТУТ