Звіт про Третю Міжнародну наукову конференцію на тему: «Актуальні проблеми романо-германської філології у контексті антропоцентричної парадигми»

photo_2020-11-28_11-57-19.jpg      photo_2020-11-28_11-57-35.jpg

 

20 листопада на факультеті іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова відбулася Третя Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми романо-германської філології у контексті антропоцентричної парадигми» (в онлайн форматі), яка була організована та проведена кафедрою англійської філології та кафедрою романо-германської філології. Конференція, яка зібрала близька 60 фахівців з Італії, Китаю та України, стала місцем зустрічі шанованих і молодих науковців та плідним майданчиком для обміну ідеями та ознайомлення з науковими дослідженнями в області германістики та романістики.

 

                photo_2020-11-28_11-57-45.jpg

 

Учасників конференції привітали проректор з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор Торбін Григорій Мирославович та декан факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор філологічних наук, професор Зернецька Алла Анатоліївна.

photo_2020-11-28_11-57-57.jpg

           Першою на пленарному засіданні заслухали доповідь професора Сільвано Марселья, президента Європейської асоціації  вчителів (AEDE), що базується у Брюсселі. Фахівець з реформування вищої та середньої освіти в Італії, член декількох робочих комісій при Раді Європи у  Страсбурзі, професор Марселья виступив з доповіддю на тему “Multilinguismo e plurilinguismo: impegno dellUnione Europea e del Consiglio dEuropa”, в якій наголосив про необхідність збереження багатомовної і полікультурної Європи, підкреслив вирішальну роль освіти в цьому процесі та важливість вивчення декількох іноземних мов під час набуття знань у середній і вищій школах. Читай звіт мовою оригіналу за посиланням :

               https://cutt.ly/whhrduV 

                                           photo_2020-11-28_11-58-03.jpg

На пленарному засіданні виступили знані українські вчені, що визначають рух і поступ філологічних студій в Україні за спеціальністю 10.02.04 - германські мови та які є засновниками домінуючих наукових лінгвістичних парадигм. Заслухали доповідь доктора філологічних наук, професора Воробйової Ольги Петрівни, засновниці наукової школи когнітивної поетики в Україні, яка запровадила один з провідних напрямів в сучасному українському мовознавстві – лінгвістику тексту. Професор Воробйова поділилася своїми напрацюваннями щодо інтертекстуальності у контексті парадигмальних зміщень. Автор методики концептуального аналізу «Семантика лінгвальних мереж», доктор філологічних наук, професор Жаботинська Світлана Анатоліївна, яка започаткувала в Україні когнітивні студії, доповіла про результати аналізу онтологічної типології концептів у сучасному медіа-наративі (на прикладі Ковід-19). Доктор філологічних наук, професор Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, якій належить заслуга розбудови наукової школи історичних філологічних студій в Україні та впровадження в український академічний простір лінгвістичної парадигми генеративного синтаксису, доповіла учасникам конференції про сучасний підхід до вивчення явища множинного заперечення в історії англійської мови. На пленарному засіданні також виступили доктор філологічних наук, професор Науменко Наталія Валентинівна і фахівець з міжкультурної  комунікації та концептуальної метафори, доктор філософії Віталій Віталійович Приступа (Пекінський Університет іноземних досліджень), чия доповідь про особливості іронічної фреймізації повідомлення викликала жваву дискусію у віртуальній конференційній залі.

У другій половині дня відбулися секційні засідання за такими тематичними напрямами конференції:

1) Лінгвокультурологічні дослідження: концептологія, метафорологія, пареміологія, лакунізація, крос-культурні розвідки, мовні картини світу, інтертекстуальність;

2) Соціолінгвістика: лінгвістична гендерологія, лінгвоперсоналогія (мовна особистість), білінгвізм, соціальна стратифікація мови;

3) Слово, речення, текст у синхронії і діахронії;

4) Прикладна лінгвістика: комп’ютерна лінгвістика, корпусна лінгвістика, комп’ютерна лексикографія, термінознавство та термінографія, прикладні аспекти квантитативної лінгвістики, моделювання спілкування, медіа лінгвістика;

5) Семіотика: лінгвопрагматика, функцій на лінгвістика

6) Дискурс-аналіз та лінгвістичний аналіз тексту.

У роботі секційних засідань прийняли участь як науковці факультету іноземної філології та факультету природничо-географічної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, так і численні представники інших вищих навчальних закладів України.

На офіційному сайті Європейської асоціації педагогів (AEDE) професор Сільвано Марселья проінформував європейських колег про нашу конференцію і зазначив, що як тема конференції, так  і проблеми, які обговорювалася під час доповідей і дискусій, є важливими для розуміння сучасних тенденцій в науці та освіті.

З нетерпінням чекатимемо на продовження розпочатих дискусій за два роки на Четвертій Міжнародній конференції «Актуальні проблеми романо-германської філології у контексті антропоцентричної парадигми».