Звітно-наукова конференція


20-24 травня 2024 року на факультеті іноземної філології проходила щорічна звітно-наукова конференція «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету» за підсумками наукових досліджень викладачів, докторантів та аспірантів Українського державного університету імені Михайла Драгоманова у 2023 році.

001


На факультетському пленарному засіданні, яке відбулось 22 травня 2024 року, було представлено доповіді провідних фахівців факультету іноземної філології.

Леміш Н.Є., д. філол. н., проф. Індивідуальний мовний корпус vs мовна особистість.


002


Ісаєва О.О., д. пед. н., проф. Стратегії і тактики шкільної літературної освіти крізь призму подолання психотравми свідка війни.


003


Давиденко В.І., к. філол. н., доц. Інноваційні складові сучасної парадигми англійської лексикографії.


004


Довгань О.В., к. філол. н., докторант Роль методу «чистої кімнати» у процесі аналізу тексту штучною нейронною мережею.


005


Орлова Ю.В., к. філол. н. Етичні принципи академічної діяльності.

006

 

Представлені доповіді викликали неабиякий інтерес учасників засідання й супроводжувались жвавою дискусією й обговоренням актуальних питань лінгвістики, методики викладання літератури й принципів академічної доброчесності в науковій і навчальній роботі.

У другій частині факультетського пленарного засідання відбулась дискусійна панель, на якій учасники конференції обговорили такі питання:

1. Виконання рішень Вченої ради УДУ імені Михайла Драгоманова щодо забезпечення відповідності наукових видань факультету вимогам МОН України та міжнародних наукометричних баз даних.
Блинова І.А., к. філол. н., доц., завідувач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням, відповідальний секретар Наукового часопису УДУ імені Михайла Драгоманова (Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов).

2. Участь науково-педагогічних працівників факультету у конкурсах наукових проєктів.
Матвєєва С.А., д. філол. н., проф., професор кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу, заступник декана факультету іноземної філології з наукової роботи та міжнародної діяльності.

3. Вимоги щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та рівень відповідності цим вимогам науково-педагогічних працівників факультету.
Матвєєва С.А., д. філол. н., проф., професор кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу, заступник декана факультету іноземної філології з наукової роботи та міжнародної діяльності.

4. Система стимулювання науково-дослідної роботи.
Леміш Н.Є., д. філол. н., проф., декан факультету іноземної філології.

007