Вихід з академвідпустки

До уваги студентів, які мають вийти на навчання після завершення академічної відпустки.
Студенти, в яких закінчується термін академічної відпустки, мають або приступити до занять, написавши відповідну заяву, або продовжити академічну відпустку, якщо для цього є підстави та надати для її продовження відповідні документи.
Заява має бути написане не пізніше дати, до якої студент перебуває в академічній відпустці.
Термін закінчення академічної відпустки студент може подивитися на сайті, де розміщено всі накази (https://fif.npu.edu.ua/nakazy).
УВАГА!!!! Якщо студент не подав відповідної заяви у встановлений термін, він відраховується з університету як такий, що не приступив до занять після завершення академічної відпустки.
З Положенням про академічні відпустки можна ознайомитися за сайті університету.
 
В.о. ректора УДУ імені М.П.Драгоманова
акад. НАПН України проф. Андрущенку В.П.
студентки 1курсу 11 ан групи
(спеціальність 014 Середня освіта. Мова і література.
Англійська мова і зарубіжна література //
Філологія. Германські мови і літератури
(переклад включно). Англійська мова
ІВАНОВОЇ ЛЮДМИЛИ ПЕТРІВНИ
Денна/заочна / вечірня форма навчання
Бюджет / контракт Телефон
050-55-55-555
Заява
Прошу допустити мене до занять з ……..2023 року після повернення з академічної відпустки (причина академічної відпустки – введення воєнного стану / догляд за дитиною до 3-х років / стан здоров’я / сімейні обставини).
                                                  Дата                                               Підпис
 
УВАГА!!! 1. Якщо академічна відпустка була оформлена через стан здоров’я має бути довідка від лікаря, що студент здоровий і може продовжувати навчання.
2. Має бути вказано конкретну дату, а саме - коли за наказом закінчується академічна відпустка (накази розміщено на сайті ФІФ).
Увага!!!!!! В заяву кожен студент вписує СВОЇ!!!!! дані (а не переписує все підряд). Заява має бути написана власноруч. Внизу має бути особистий підпис. Скан заяви має бути належної якості.
До розгляду приймаються заяви, надіслані тільки з корпоративної пошти студента.