ІV Всеукраїнська студентська наукова конференція: засідання літературознавчих секцій

Літературознавча проблематика була потужно представлена на засіданнях ІV Всеукраїнської студентської наукової конференції «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах» 7 квітня 2023 року
На пленарному засіданні усіх надихнула та високо задала планку дослідницької та риторичної майстерності студентка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Анна Сербин із доповіддю «Своєрідність метафор фемінінності в романі В. Вулф «Місіс Делловей». (н. кер.– д.філол.н., проф. О.С. Анненкова).

svl1.png

svl2.png

Працювали також дві спеціалізовані секції, на які було заявлено більше 60-ти учасників: «ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ» (Керівник – д.філол.н., проф. Корнієнко Оксана Олександрівна) та «ПОЕТИКА ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ» (Керівник – д.філол.н., проф. Анненкова Олена Сергіївна). Крім студентів нашого університету, глибокі та цікаві дослідження презентували представники Київського університету імені Бориса Грінченка, Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
В аксіологічному відношенні молоді дослідники актуалізували проблематику сенсу буття, свободи вибору особистості, національної ідентичності, ставлення до історичної та культурної спадщини тощо. Розглянуто було і широке коло проблем поетики, зокрема жанрово-родової та сюжетно-композиційної специфіки твору, його образного світу та літературного психологізму, закономірностей формування стилю доби та індивідуального стилю письменника, художнього новаторства та ін. Студенти продемонстрували структурні, компаративні, рецептивні, інтермедіальні, міфопоетичні дослідження, більшість доповідей були унаочнені продуманими презентаціями.
Запитання зацікавлених слухачів та змістовне обговорення викликали доповіді Вікторії Фазлєєвої «Особливості художнього втілення та інтерпретації роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» у фільмі О. Паркера «Доріан Грей» (н. кер.– доц. А.А. Астахова, Український державний університет імені Ми-хайла Драгоманова); Дмитра Соколюка «Візуальне втілення оніричних світів Говарда Філіпса Лавкрафта» (н. кер. – д.філол.н., доц. Ю.В. Вишницька, Київський університет імені Бориса Грінченка); Анастасії Волкової «Архетип «Красуня і Чудовисько» в романі Е.Л. Джеймс «П’ятдесят відтінків сірого» (н. кер.– д.філол.н., проф. О.О. Корнієнко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Вікторії Моніч «Проблема свободи і вибору в романі Дж. Орвелла «Донька пастора». (н. кер.– д.філол.н., проф. О.О. Корнієнко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова); Дар’ї Олонцевої «Маркери ідентичності в романі «Посол мертвих» Аскольда Мельничука. (н. кер.– д.філол.н., проф. О.В. Гальчук, Київський університет імені Бориса Грінченка).

svl3.png svl4.png svl5.png svl6.png svl7.png svl8.png svl9.png svl10.png svl11.png