Підсумки Всеукраїнської студентської наукової конференції

7 квітня 2023 року в онлайновому форматі на факультеті іноземної філології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова відбулася ІV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах», присвячена актуальним лінгвістичним, літературознавчим і методичним проблемам дослідження художніх і масмедійних текстів.
У конференції взяли участь понад 160 студентів з різних закладів вищої освіти України – Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Національного транспортного університету, Національного університету «Одеська політехніка», Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Херсонського державного університету, що представлено у конференційній програмі.

confa23.png

На урочистому відкритті конференції декан факультету іноземної філології, д.філол.н., проф. Алла Анатоліївна Зернецька привітала учасників і зазначила про важливість професії філолога. Також з вітальним словом виступили: заступник декана з наукової роботи студентів, к.пед.н., доц. Дмитро Анатолійович Бегека; завідувач кафедри слов’янських мов, д.філол.н., проф. Юлія Валентинівна Кравцова; завідувач кафедри світової літератури та теорії літератури, д.філол.н., проф. Оксана Олександрівна Корнієнко.

konf1.png

konf2.png

На пленарному засіданні, модератором якого була доцент кафедри слов’янських мов, к.філол.н. Ірина Володимирівна Воловенко, з неординарними та ґрунтовними доповідями виступили: студентка Київського університету імені Бориса Грінченка Ксенія Павленко та студенти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Анна Сербин, Богдана Серветник, Валерія Боліла, Аліна Потапенко, Ліна Крот, Мирослава Павелко. Усі представлені доповіді актуалізували лінгвістичні та літературознавчі проблеми вивчення художнього та масмедійного дискурсів, висвітлили практичну цінність отриманих результатів досліджень і відрізнялися науковою новизною та нестандартними підходами, тому викликали у присутніх жвавий науковий інтерес. Особливо вразила високим рівнем дослідницької та риторичної майстерності студентка Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Анна Сербин з доповіддю «Своєрідність метафор фемінінності в романі В. Вулф «Місіс Делловей». Усі доповіді були унаочнені цікавими, змістовними та добре продуманими презентаціями. Учасники конференції ставили доповідачам запитання й отримували вичерпні відповіді.

konf3.png

konf4.png

konf5.png

На конференції працювали 6 спеціалізованих секцій: «Актуальні проблеми лінгвопоетики та медіалінгвістики» (керівник – д.філол.н., проф. Ю.В. Кравцова); «Лексико-граматичні особливості художнього та масмедійного дискурсів» (керівники – к.філол.н., доц. І.В. Воловенко; к.філол.н., доц. Т.В. Слива); «Художній і масмедійний дискурси: когнітивна семантика, мова, корпус» (керівник – ст. викл. О.В. Кравченко); «Перекладознавчі та методичні аспекти дослідження художнього та масмедійного дискурсів» (керівник – к.пед.н., доц. В.І. Тарасенко); «Літературознавчі аспекти вивчення художніх текстів» (керівник – д.філол.н., проф. О.О. Корнієнко); «Поетика художніх текстів» (керівник – д.філол.н., проф. О.С. Анненкова).

konf6.png

На мовознавчих секціях «Актуальні проблеми лінгвопоетики та медіалінгвістики» та «Лексико-граматичні особливості художнього та масмедійного дискурсів» учасники конференції пропонували результати досліджень, які висвітлювали лексико-семантичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні та синтаксичні особливості художніх і масмедійних текстів. Жваве обговорення викликали доповіді студентів Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Вікторії Чеберяк «Комунікативні конструкції в політичному мовленні», Дарини Ландар «Стилістичні особливості фешнблогів (на матеріалі блогу «Daphne Moreau Mode and The City»)», студентки Київського університету імені Бориса Грінченка Олени Андрієнко «Некролог у виданні «Економіст»: мова, структура, стиль» та студентки Національного університету «Одеська політехніка» Неоніли Македонської «Лінгвістичне сприйняття гендерних стереотипів у масмедійному дискурсі».

konf7.png

konf8.png

konf9.png

На літературознавчих секціях «Літературознавчі аспекти вивчення художніх текстів» та «Поетика художніх текстів» молоді дослідники актуалізували проблематику сенсу буття, свободи вибору особистості, національної ідентичності, ставлення до історичної та культурної спадщини тощо. Розглянуто було і широке коло проблем поетики, зокрема жанрово-родової та сюжетно-композиційної специфіки твору, його образного світу та літературного психологізму, закономірностей формування стилю доби та індивідуального стилю письменника тощо. Студенти продемонстрували структурні, компаративні, рецептивні, інтермедіальні, міфопоетичні дослідження. Запитання зацікавлених слухачів і змістовне обговорення викликали доповіді студентів Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Вікторії Фазлєєвої «Особливості художнього втілення та інтерпретації роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» у фільмі О. Паркера «Доріан Грей», Анастасії Волкової «Архетип «Красуня і Чудовисько» в романі Е.Л. Джеймс «П’ятдесят відтінків сірого», Вікторії Моніч «Проблема свободи і вибору в романі Дж. Орвелла «Донька пастора» та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка Дмитра Соколюка «Візуальне втілення оніричних світів Говарда Філіпса Лавкрафта», Дар’ї Олонцевої «Маркери ідентичності в романі «Посол мертвих» Аскольда Мельничука».

konf10.png

konf11.png

konf12.png

Оргкомітет відзначає високий рівень підготовки студентів та актуальність проблематики доповідей, висловлює щиру подяку всім учасникам конференції за активну роботу і бажає творчого натхнення на нові наукові звершення!