Засідання секції «Історія та поетика світової літератури»

24 травня об 11.00 відбулося засідання секції «Історія та поетика світової літератури» конференції «Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету. Підсумки науково-дослідної діяльності НПУ імені М. П. Драгоманова за 2021 рік», яке провела кафедра світової літератури та теорії літератури. У доповідях, що прозвучали, було висвітлено актуальні ракурси літературознавчого аналізу текстів світової художньої літератури, зокрема, інтермедіальні та інтертекстуальні (доповіді О. О. Корнієнко та Д. Ю. Кондакової), етико-аксіологічні (доповіді О. С. Анненкової, К. І. Нікітської, О. А. Юдіна), онтологічні (доповіді О. М. Боровської, Т. А. Пахарєвої, Г. М. Шуберт), імагологічні (доповідь О. В. Юферевої), а також обговорено новітні методологічні проблеми викладання світової літератури в сучасних кризових умовах (доповідь О. М. Костюк). Матеріал доповідей охопив тексти світової літератури від Шекспіру до сучасності.

sect2405223.jpg

 sect2405222.jpg sect2405221.jpg