Виступили співорганізаторами й учасниками конференції


29 листопада 2022 року Coverнауково-педагогічний колектив кафедри
прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу
мав нагоду взяти участь у роботі I науково-практичної конференції
«СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ ХХІ СТОЛІТТЯ:
АКТУАЛЬНІСТЬ, БАГАТОПОЛЯРНІСТЬ,
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
.

Захід, одним із організаторів якого був професорсько-викладацький склад кафедри, а ініціатором якого став Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» в особі ради молодих учених і здобувачів вищої освіти, факультету іноземних мов, кафедри теорії та практики перекладу, кафедри східних мов, пройшов за підтримки МОН України у тісній співпраці з іншими провідними ЗВО України: Полтавським державним аграрним університетом, Полтавським інститутом економіки і права, і за безпосередньої участі Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Попри складну воєнну, економічну й соціально-гуманітарну ситуацію в нашій державі конференцію вдалося якісно підготувати й провести у дистанційному й заочному форматах, завдяки чому всі зацікавлені мали можливість долучитися до роботи конференції за такими тематичними напрямами:

  1. Виклики і перспективи глобалізації в ХХІ ст.
  2. Філологія в ХХІ ст.: слово, текст, комунікація, переклад
  3. Філософія, історія, право, освіта і наука в ХХІ ст.
  4. Культура і мистецтво в ХХІ ст.
  5. Соціально-психологічні проблеми в ХХІ ст.

Викладачі кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу і студенти, які здобувають освіту першого і другого рівнів за освітньо-професійними програмами «Переклад» і «Прикладна лінгвістика. Англійська та друга іноземна мови» підготували доповіді з актуальних проблем сучасної філології, які викликали високий інтерес і плідну наукову дискусію в колі науковців.

У своїх доповідях учасники конференції торкалися питань, пов’язаних із функціоналом паралельних корпусів текстів, і актуальних проблем теорії та практики перекладу. Оприлюднені доповіді є апробацією результатів кількарічної роботи науково-педагогічного колективу кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу над науково-дослідною темою «Корпусні лінгвістичні дослідження у зіставному та прикладному аспектах» (номер державної реєстрації 0120U101670 від 18.03.2020 р.).

За підсумками роботи конференції видано збірник тез доповідей у електронному форматі. З матеріалами конференції можна ознайомитися на web-сторінці репозиторію університету за покликанням: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/

Попри складний час науковці України працюють і продовжують свою роботу на користь державі.

Програма конференції ТУТ